XLI ZJAZD NAUKOWY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO

22‒24 września 2016 r.

Wyślij streszczenie

Wyślij

Rejestracja

Lublin
22‒24 IX 2016 r. Zarejestruj się

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszamy lekarzy ortopedów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem ortopedii, traumatologii i rehabilitacji narządu ruchu do udziału
w XLI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, który odbędzie się w dniach 22–24 września 2016 roku w Lublinie. Zachęcamy Państwa do czynnego udziału i nadsyłania streszczeń referatów.

Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Mazurkiewicz

Dr hab. n. med.
Jacek Gągała

Dr hab. n. med.
Krzysztof Gawęda


Koleżanki i Koledzy!

Po raz piąty w historii Zjazdów Naukowych naszego Towarzystwa spotkamy się w Lublinie. Ostatni raz gościliśmy w tym mieście 20 lat temu. Od tego czasu wiele się zmieniło zarówno w samym mieście, jak i w okolicach. Obecnie Lublin tętni życiem swoich mieszkańców oraz społecznością akademicką. Z przyjemnością patrzę na szybki rozwój młodych pracowników, zdobywających coraz wyższe stopnie naukowe. To dzięki staraniom tego młodego pokolenia po raz piąty przyjedziemy do Lublina, miasta pełnego tradycji i wspaniałych gościnnych ludzi. 

Tematy jakimi będziemy się zajmowali podczas tego Zjazdu, zarówno onkologia narządu ruchu, jak i urazy miednicy i kończyny dolnej, są niezwykle aktualne i ważne nie tylko dla całego środowiska ortopedycznego, ale także dla rozwoju naszego społeczeństwa. Wpływa na to również ostatnio stworzony pakiet onkologiczny mający przyspieszyć diagnostykę i leczenie chorych na nowotwory narządu ruchu.

W Zjeździe uczestniczyć będą specjaliści i naukowcy z wielu krajów świata, z którymi będziemy prowadzić dyskusje na wybrane tematy naukowe. Stworzy to nowoczesną platformę wymiany wiedzy i doświadczenia. 

Zapraszam we wrześniu do Lublina z życzeniami owocnych obrad i miłych spotkań towarzyskich.

Prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Prezes PTOiTr

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego oraz Prezesa PTOiTr
Serdecznie zapraszamy do udziału